Friday, March 04, 2016

Sungai Mengalir Lesu

Majoriti konotasi keindahan peribahasa melayu adalah bertujuan menutup bangkai busuk kebobrokan sifat manusia agar perbincangan dan gosipan akan menjadi sedikit berlapik!
Pertanyaan telur dahulu atau ayam dahulu? Terjemahkan konteks pertanyaan tersebut  kepada...yang mana wujud dahulu... kebobrokan manusia yang mendiami seusai bumi malaya atau peribahasa muncul dahulu dahulu?...bertempiklah...polemik tak sudah...

Usul akhir saya ...siakap sinohong gelama ikan duri berkacap bohong lama 2 jadi ahli politik!