Thursday, January 17, 2013

Bisikan Perpaduan (Kaki Langit, 1971)

"… Perpaduan tidak memberi erti kalau sekadar dalam lafaz kata-kata semata. Perpaduan tidak wujud hanya dengan disuruh-suruh dan diseru-seru. Perpaduan harus diwujudkan atas kepentingan rakyat dan bukan kepentingan suatu pihak atau golongan sahaja."

- Usman Awang

mutiara hukama(pinjam ungkapan en azlim)

From a NY Times article: "I don't believe in dynastic wealth", Warren Buffett said, calling those who grow up in wealthy circumstances "members of the lucky sperm club".